A A A

Pojęcia i definicje

Sąd penitencjarny

Wydział sądu okręgowego, mający uprawnienia orzecznicze względem osób skazanych. W sprawach zastrzeżonych w kodeksie karnym wykonawczym dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany. Sąd penitencjarny orzeka w przedmiocie: - rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia lub obliczenia kary; - umorzenia postępowania wykonawczego; - zawieszenia postępowania wykonawczego; - uchylenia lub zmiany poprzedniego postanowienia; - dopuszczenia w toku posiedzenia sądu penitencjarnego osoby godnej zaufania do udziału w postępowaniu przed tym sądem jako przedstawiciela skazanego. Pozostała część uprawnień orzeczniczych tego sądu dotyczy wyłącznie prerogatyw tego sądu (wymienione w kodeksie karnym wykonawczym).

Stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego

Oznacza, że jest to liczba spraw w trakcie wykonywania lub załatwiania, po uwzględnieniu wpływu i załatwień od początku prowadzenia urządzenia ewidencyjnego w danej sprawie lub od momentu wpisania sprawy podlegającej wykonywaniu lub załatwianiu.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej