A A A

Pojęcia i definicje

Gałąź prawa

Ukształtowany w toku historycznym zbiór norm prawnych regulujących dana dziedzinę życia. Podstawowy podział prawa to podział na prawo prywatne (regulujące prawa jednostki, prawa osobiste i majątkowe) oraz prawo publiczne (służy ochronie interesów państwa jako dobra wspólnego wszystkich obywateli). Najważniejsze gałęzie prawa to: prawo konstytucyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy.

Grzywna

Kara kryminalna o charakterze majątkowym orzekana za przestępstwa, przestepstwa skarbowe, wykroczenia oraz wykroczenia skarbowe. Może występować w dwóch formach: 1. grzywna kwotowa polegająca na wskazaniu przez sąd konkretnej kwoty pieniężnej, którą skazany musi zapłacić; 2. grzywna w stawkach dziennych - jej wysokość ustalana jest na podstawie możliwości zarobkowych skazanego. W polskim prawie wyróżnione są dwie formy wymierzania kary grzywny: grzywna samoistna oraz niesamoistna. Jeśli podstawę do orzeczenia grzywny stanowi zagrożenie tą karą danego przestępstwa, to jest to grzywna samoistna. Obok kary grzywny samoistnej w polskim systemie karnym występuje także grzywna obok kary pozbawienia wolności (kumulatywna).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej