A A A

Porównania krajowe

Kokpit-sądy powszechne w latach 2014-2016

sądy apelacyjne sądy apelacyjne (liczba pobrań: 820)

sądy okręgowe sądy okręgowe (liczba pobrań: 837)

sądy rejonowe sądy rejonowe (liczba pobrań: 1621)

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem) w 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Lubelska 101,11
2 Apelacja Białostocka 100,68
3 Apelacja Łódzka 100,21
4 Apelacja Szczecińska 100,06
5 Apelacja Katowicka 100,04
6 Apelacja Poznańska 99,18
7 Apelacja Wrocławska  98,18
8 Apelacja Rzeszowska 98,17
9 Apelacja Gdańska 98,10
10 Apelacja Krakowska 98,05
11 Apelacja Warszawska 97,09

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Włocławski 103,79
2 Lubelski 102,50
3 Siedlecki 101,78
4 Przemyski 101,65
5 Łódzki 101,55
6 Częstochowski 101,52
7 Suwalski 101,44
8 Koniński 101,42
9 Ostrołęcki 101,27
10 Bydgoski 100,99
11 Słupski 100,96
12 Koszaliński 100,88
13 Gliwicki 100,77
14 Gorzowski 100,76
15 Łomżyński 100,76
16 Olsztyński 100,73
17 Sieradzki 100,45
18 Tarnowski 100,21
19 Radomski 100,19
20 Legnicki 100,17
21 Nowosądecki 100,15
22 Katowicki 100,09
23 Piotrkowski 100,03
24 Białostocki 99,94
25 Świdnicki 99,75
26 Opolski 99,45
27 Szczeciński 99,41
28 Kielecki 99,40
29 Kaliski 99,25
30 Toruński 99,12
31 Jeleniogórski 99,02
32 Poznański 99,00
33 Zielonogórski 98,82
34 Tarnobrzeski 98,68
35 Elbląski 98,48
36 Warszawsko - Praski 98,36
37 Krośnieński 98,15
38 Płocki 97,86
39 Rzeszowski 97,65
40 Zamojski 97,62
41 Wrocławski 97,39
42 Krakowski 96,63
43 Warszawski 96,62
44 Bielski 95,56
45 Gdański 94,86

 

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (ogółem) w 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 6,52
2 Apelacja Rzeszowska 6,88
3 Apelacja Krakowska 8,46
4 Apelacja Wrocławska 8,50
5 Apelacja Katowicka 8,74
6 Apelacja Szczecińska 8,79
7 Apelacja Lubelska 8,81
8 Apelacja Poznańska 9,05
9 Apelacja Łódzka 9,41
10 Apelacja Gdańska 9,48
11 Apelacja Warszawska 14,73

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Elbląski 3,50
2 Białostocki 3,92
3 Przemyski 4,59
4 Zamojski 4,73
5 Gorzowski 4,75
6 Tarnowski 4,93
7 Sieradzki 4,95
8 Suwalski 5,05
9 Świdnicki 5,26
10 Jeleniogórski 5,59
11 Łomżyński 5,77
12 Tarnobrzeski 6,33
13 Toruński 6,64
14 Zielonogórski 6,65
15 Kielecki 6,71
16 Krośnieński 6,84
17 Częstochowski 6,92
18 Kaliski 6,97
19 Koniński 7,09
20 Ostrołęcki 7,13
21 Legnicki 7,54
22 Koszaliński 7,55
23 Piotrkowski 7,60
24 Nowosądecki 8,11
25 Bielski 8,13
26 Siedlecki 8,34
27 Katowicki 8,75
28 Opolski 9,03
29 Olsztyński 9,15
30 Rzeszowski 9,36
31 Włocławski 9,50
32 Gliwicki 9,71
33 Słupski 9,77
34 Lubelski 9,90
35 Poznański 10,06
36 Radomski 10,38
37 Łódzki 10,45
38 Krakowski 10,51
39 Szczeciński 11,05
40 Bydgoski 11,50
41 Włocławski 11,53
42 Gdański 12,88
43 Płocki 13,02
44 Warszawsko - Praski 14,17
45 Warszawski 14,95

 

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata (w głównych kategoriach spraw) w 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 0,44
2 Apelacja Rzeszowska 0,67
3 Apelacja Wrocławska 0,93
4 Apelacja Krakowska 0,96
5 Apelacja Poznańska 1,12
6 Apelacja Gdańska 1,15
7 Apelacja Katowicka 1,20
8 Apelacja Szczecińska 1,21
9 Apelacja Lubelska 1,22
10 Apelacja Łódzka 1,26
11 Apelacja Warszawska 3,43

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Suwalski 0,27
2 Przemyski 0,29
3 Tarnowski 0,35
4 Białostocki 0,39
5 Łomżyński 0,40
6 Olsztyński 0,42
7 Elbląski 0,50
8 Legnicki 0,52
9 Jeleniogórski 0,56
10 Koniński 0,57
11 Toruński 0,58
12 Świdnicki 0,61
13 Gorzowski 0,64
14 Sieradzki 0,68
15 Tarnobrzeski 0,70
16 Koszaliński 0,71
17 Ostrołęcki 0,76
18 Kielecki 0,80
19 Nowosądecki 0,80
20 Kaliski 0,81
21 Zamojski 0,82
22 Słupski 0,82
23 Siedlecki 0,84
24 Płocki 0,86
25 Krośnieński 0,90
26 Włocławski 0,91
27 Rzeszowski 0,92
28 Opolski 0,93
29 Częstochowski 0,94
30 Bydgoski 1,01
31 Piotrkowski 1,09
32 Radomski 1,15
33 Bielski 1,15
34 Poznański 1,17
35 Krakowski 1,23
36 Katowicki 1,24
37 Zielonogórski 1,25
38 Gliwicki 1,28
39 Wrocławski 1,43
40 Lubelski 1,50
41 Szczeciński 1,74
42 Łódzki 1,81
43 Gdański 1,91
44 Warszawsko-Praski 2,71
45 Warszawski 3,79

Średni czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji) w miesiącach w 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 4,32
2 Apelacja Rzeszowska 4,62
3 Apelacja Krakowska 5,08
4 Apelacja Szczecińska 5,14
5 Apelacja Wrocławska 5,24
6 Apelacja Lubelska 5,35
7 Apelacja Poznańska 5,40
8 Apelacja Katowicka 5,47
9 Apelacja Łódzka 5,59
10 Apelacja Gdańska 5,64
11 Apelacja Warszawska 7,14

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Okręg Wartość
1 Białostocki 3,40
2 Suwalski 3,64
3 Przemyski 3,73
4 Tarnowski 3,98
5 Gorzowski 3,98
6 Łomżyński 4,07
7 Sieradzki 4,08
8 Świdnicki 4,22
9 Zamojski 4,25
10 Elbląski 4,26
11 Tarnobrzeski 4,45
12 Jeleniogórski 4,49
13 Kielecki 4,47
14 Toruński 4,58
15 Koniński 4,64
16 Koszaliński 4,65
17 Legnicki 4,68
18 Ostrołęcki 4,69
19 Krośnieński 4,70
20 Zielonogórski 4,76
21 Częstochowski 4,84
22 Piotrkowski 5,03
23 Kaliski 5,05
24 Nowosądecki 5,06
25 Siedlecki 5,21
26 Olsztyński 5,24
27 Katowicki 5,35
28 Opolski 5,45
29 Włocławski 5,47
30 Rzeszowski 5,51
31 Słupski 5,58
32 Lubelski 5,62
33 Gliwicki 5,65
34 Krakowski 5,67
35 Poznański 5,70
36 Radomski 5,87
37 Szczeciński 5,87
38 Łódzki 6,08
39 Bielski 6,09
40 Płocki 6,16
41 Bydgoski 6,21
42 Wrocławski 6,22
43 Gdański 6,59
44 Warszawsko-Praski 6,76
45 Warszawski 7,28

 

Średni czas trwania postępowania od dnia pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych (rep. Km, w miesiącach) w 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Łódzka 8,44
2 Apelacja Gdańska 9,04
3 Apelacja Białostocka 10,41
4 Apelacja Warszawska 10,75
5 Apelacja Szczecińska 10,91
6 Apelacja Wrocławska 10,92
7 Apelacja Poznańska 10,93
8 Apelacja Krakowska 11,27
9 Apelacja Lubelska 11,28
10 Apelacja Rzeszowska 11,39
11 Apelacja Katowicka 12,56

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Okręg Wartość
1 Łomżyński 6,83
2 Łódzki 7,92
3 Piotrkowski 8,35
4 Toruński 8,36
5 Słupski 8,59
6 Bydgoski 8,72
7 Gdański 8,98
8 Białostocki 9,29
9 Sieradzki 9,50
10 Ostrołęcki 9,57
11 Wrocławski 9,75
12 Koniński 9,82
13 Przemyski 9,90
14 Suwalski 9,98
15 Płocki 10,00
16 Gorzowski 10,25
17 Warszawski 10,51
18 Lubelski 10,54
19 Zamojski 10,64
20 Krakowski  10,70
21 Zielonogórski 10,75
22 Szczeciński 10,89
23 Poznański 11,04
24 Elbląski 11,14
25 Rzeszowski 11,21
26 Koszaliński 11,27
27 Warszawsko - Praski 11,28
28 Świdnicki 11,29
29 Kaliski 11,40
30 Tarnowski 11,50
31 Legnicki 11,69
32 Krośnieński 11,83
33 Katowicki 11,90
34 Nowosądecki 11,92
35 Włocławski 12,04
36 Bielski 12,10
37 Radomski 12,37
38 Jeleniogórski 12,51
39 Gliwicki 12,61
40 Kielecki 12,68
41 Olsztyński 12,83
42 Siedlecki 12,90
43 Tarnobrzeski 13,00
44 Opolski 13,42
45 Częstochowski 16,24

 

Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) - wnioski uwzględnione do wpływu wniosków w 2016 roku

Obszar apelacji

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Wrocławska 41,21
2 Apelacja Rzeszowska 35,36
3 Apelacja Poznańska 33,23
4 Apelacja Katowicka 32,44
5 Apelacja Szczecińska 31,78
6 Apelacja Łódzka 29,68
7 Apelacja Białostocka 29,14
8 Apelacja Lubelska 28,21
9 Apelacja Warszawska 28,03
10 Apelacja Krakowska 24,54
11 Apelacja Gdańska 18,15

Obszar okręgu

Pozycja Okręg Wartość
1 Koniński 67,42
2 Tarnobrzeski 47,89
3 Wrocławski 46,52
4 Rzeszowski 46,03
5 Białostocki 44,27
6 Koszaliński 42,28
7 Opolski 40,32
8 Świdnicki 39,74
9 Gliwicki 37,77
10 Jeleniogórski 37,50
11 Suwalski 37,14
12 Sieradzki 35,53
13 Warszawsko-Praski 34,68
14 Radomski 33,70
15 Łomżyński 33,16
16 Płocki 32,37
17 Poznański 32,22
18 Bielski 31,48
19 Kaliski 30,90
20 Przemyski 30,17
21 Nowosądecki 30,00
22 Zielonogórski 29,85
23 Szczeciński 29,39
24 Katowicki 29,21
25 Piotrkowski 28,83
26 Lubelski 28,53
27 Siedlecki 27,42
28 Legnicki 26,85
29 Łódzki 26,75
30 Częstochowski 26,60
31 Krakowski 26,08
32 Słupski 25,10
33 Kielecki 23,06
34 Włocławski 22,78
35 Zamojski 21,86
36 Tarnowski 21,77
37 Ostrołęcki 20,06
38 Olsztyński 20,02
39 Elbląski 19,77
40 Toruński 18,70
41 Gorzowski 17,83
42 Warszawski 17,79
43 Bydgoski 16,49
44 Krośnieński 14,67
45 Gdański 13,75
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej