A A A

Baza statystyczna

  1. Publikacje
  2. Opracowania jednoroczne
  3. Opracowania wieloletnie
  4. Roczniki statystyczne
  5. Wzory formularzy
Ministerstwo Sprawiedliwości Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej w Departamencie Strategii i Funduszy Europejskich gromadzi dane statystyczne o działalności sądów powszechnych i wojskowych grupowane według dziedzin prawa, instancji orzecznictwa, struktury resortu oraz podziału administracyjnego kraju.
Informacje statystyczne pozyskiwane są w ramach statystyki publicznej na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 443 tj).
W bazie statystycznej Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości (ISWS) publikowane są wybrane dane statystyczne informujące o działalności sądów powszechnych i wojskowych – o  ewidencji spraw i orzecznictwie – pozyskiwane za pośrednictwem sprawozdań statystycznych, kart statystycznych i ankiet. Dodatkowo uzyskać można dane statystyczne o prawomocnych skazaniach osób dorosłych i orzeczeniach wobec nieletnich pozyskiwane corocznie z Krajowego Rejestru Karnego (dane od 1946 roku). Istotne jest, że wolumen danych wzbogacają także informacje o prawomocnie orzeczonych rozwodach i separacjach pozyskiwane w kooperacji z Głównym Urzędem Statystycznym za pośrednictwem kart rejestracyjnych.
Na niniejszej stronie publikowane są podstawowe dane statystyczne zgromadzone w okresach kwartalnych oraz wybrane, przekrojowe opracowania szczegółowe budzące największe zainteresowanie odbiorców.
Należy podkreślić, że dane statystyczne poza publikowaniem na portalu ISWS przekazywane są do instytucji krajowych i zagranicznych m.in.: Głównego Urzędu Statystycznego, kancelarii Sejmu i Senatu, organów administracji rządowej i samorządowej, Eurostatu, ONZ, organów Rady Europy, instytucji finansowych, kancelarii prawnych, instytutów naukowych, radia, telewizji, prasy i innych odbiorców.
Informacje statystyczne uzyskać można składając wniosek o udostępnienie informacji publicznej – według formularza zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/kontakt/informacja-publiczna/ lub bezpośrednio w siedzibie Wydziału Statystycznej Informacji Zarządczej - po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania pod numerem telefonu 22 23 90 309 (497).
 

Ustawa o statystyce publicznej Ustawa o statystyce publicznej (liczba pobrań: 944)

Deklaracja dostępności ISWS Deklaracja dostępności ISWS (liczba pobrań: 62)

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej