A A A

Pojęcia i definicje

Recydywa

Powrót do przestępstwa. Jest to występujące wielokrotnie w społeczeństwie zjawisko przestępczości powrotnej, zaś w przypadku jednostki jest to ponowne lub wielokrotne popełnianie przestępstw przez tę samą osobę (niezależnie od tego, czy została ona ukarana).

Repertorium

Zarejestrowanie sprawy następuje przez wpisanie pisma wszczynającego postępowanie sądowe do właściwego repertorium.

Roszczenie regresowe

Roszczenie zwrotne, regres – roszczenie, które wynika z faktu spełnienia świadczenia przez jedną z osób współodpowiedzialnych za dług lub z faktu przyjęcia świadczenia przez jednego ze współuprawnionych i mające za przedmiot dokonanie podziału ciężaru długu lub korzyści wynikających ze spełnienia świadczenia. Rodzajem regresu jest regres ubezpieczeniowy.

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej