A A A

Pojęcia i definicje

Likwidacja, znoszenie sądu

W przypadku likwidacji, znoszenia lub włączenia do innej jednostki organizacyjnej sprawy zostają przeniesione do jednostki przejmującej według uregulowań w poprzednich przepisach instrukcji i wykazane w sprawozdaniu jednostki likwidowanej jako załatwione, a jednostka przejmująca wykazuje te sprawy w sprawozdaniach jako wpływ. Jednostka likwidowana nie wykazuje pozostałości (§ 465 i 467 Zarządzenia w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz.Urz.MS.2003.Nr.5, poz.22 z późn. zm.).

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej