Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwości;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; "Ewidencja spraw o zezwolenie kobietom na zawarcie małżeństwa ze względu na brak wieku w sądach rejonowych w latach 2010 -2020";;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; Lata ;Wpłynęło;Załatwiono;;;;;;;;Pozostało na okres następny;;;;;;;;; ;;razem;uwzględniono w całości lub w części;orzeczono;;oddalono;zwrócono;odrzucono;umorzono;;;;;;;;;; ;;;;liczba spraw;liczba małoletnich, których sprawa dotyczy;;;;;;;;;;;;;; 2010;820;827;596;630;588;43;53;6;49;86;;;;;;;;; 2011;630;659;520;502;483;29;37;2;45;57;;;;;;;;; 2012;555;543;414;394;394;20;42;3;44;68;;;;;;;;; 2013;532;527;398;377;380;31;42;2;39;74;;;;;;;;; 2014;464;473;344;314;319;19;45;2;36;65;;;;;;;;; 2015;400;402;308;273;283;20;30;0;29;63;;;;;;;;; 2016;385;387;269;232;236;28;25;4;42;61;;;;;;;;; 2017;332;345;239;222;228;24;36;3;33;48;;;;;;;;; 2018;284;274;183;166;169;20;16;2;34;58;;;;;;;;; 2019;286;278;179;179;179;19;28;2;37;66;;;;;;;;; 2020;234;247;144;144;144;17;28;5;35;53;;;;;;;;;