Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej;;; Departament Strategii i Funduszy Europejskich;;; Ministerstwo Sprawiedliwości;;; ;;; ;;; Wskaźnik mediacji w latach 2013-2020;;; ;;; LATA;Sprawy skierowane do mediacji;Sprawy, w których mediacja może być zastosowana;Wskaźnik 2013;13 370;2 710 600;0,5 2014;13 239;2 604 395;0,5 2015;17 811;2 584 300;0,7 2016;24 095;2 566 157;0,9 2017;27 493;2 525 737;1,1 2018;26 809;2 511 935;1,1 2019;30 828;2 459 950;1,3 2020;31 162;1 965 592;1,6