Wydział Statystycznej Informacji Zarządczej;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Ewidencja spraw gospodarczych ogólnych o zabezpieczenie dowodu w sądach rejonowych w 2020 roku.;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;; Apelacja;Okręg;Sąd;Wydział;Pozostało z ubiegłego roku;WPŁYNĘŁO razem;ZAŁATWIONO;;;;;;;;;;Odroczono;;Pozostało na okres następny ;;;;;;razem;z tego;;;;;;;;;ogółem;w tym publikację orzeczenia; ;;;;;;;uwzględniono w całości lub części;oddalono;zwrócono;odrzucono;umorzono;;;;Inne załatwienia;;; ;;;;;;;;;;;ogółem;w tym w wyniku;;;;;; ;;;;;;;;;;;;zawarcia ugody przed sądem;cofnięcia pozwu /wniosku;mediacji;;;; Wynik całkowity;;;;61;195;200;117;36;10;1;17;0;16;0;19;4;0;56 Apelacja Warszawska;Wynik;;;9;15;21;9;8;1;0;0;0;0;0;3;0;0;3 ;Warszawa;Wynik;;9;15;21;9;8;1;0;0;0;0;0;3;0;0;3 ;;SR dla m. st. Warszawy;Wynik;9;15;21;9;8;1;0;0;0;0;0;3;0;0;3 ;;;VIII Wydział Gospodarczy;2;4;5;2;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;1 ;;;IX Wydział Gospodarczy;0;3;3;0;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;XV Wydział Gospodarczy;1;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;XVI Wydział Gospodarczy;3;4;6;3;1;1;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;;;XVII Wydział Gospodarczy;3;3;6;4;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Białostocka;Wynik;;;5;23;22;15;3;1;0;1;0;1;0;2;0;0;6 ;Białystok;Wynik;;2;17;16;10;3;1;0;1;0;1;0;1;0;0;3 ;;SR w Białymstoku;Wynik;2;17;16;10;3;1;0;1;0;1;0;1;0;0;3 ;;;VIII Wydział Gospodarczy;2;17;16;10;3;1;0;1;0;1;0;1;0;0;3 ;Łomża;Wynik;;2;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Łomży;Wynik;2;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;2;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Olsztyn;Wynik;;1;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;SR w Olsztynie;Wynik;1;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;Suwałki;Wynik;;0;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;;SR w Suwałkach;Wynik;0;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;Ostrołęka;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Ostrołęce;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Gdańska;Wynik;;;6;32;30;17;5;3;0;3;0;3;0;2;0;0;8 ;Bydgoszcz;Wynik;;1;4;4;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Bydgoszczy;Wynik;1;4;4;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;VIII Wydział Gospodarczy;1;4;4;1;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Elbląg;Wynik;;1;4;4;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Elblągu;Wynik;1;4;4;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;4;4;4;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Gdańsk;Wynik;;2;20;19;10;2;3;0;3;0;3;0;1;0;0;3 ;;SR w Gdyni;Wynik;0;11;10;4;2;2;0;2;0;2;0;0;0;0;1 ;;;VI Wydział Gospodarczy;0;11;10;4;2;2;0;2;0;2;0;0;0;0;1 ;;SR Gdańsk-Północ;Wynik;2;9;9;6;0;1;0;1;0;1;0;1;0;0;2 ;;;IV Wydział Gospodarczy;1;6;6;3;0;1;0;1;0;1;0;1;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;3;3;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Słupsk;Wynik;;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Słupsku;Wynik;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VI Wydział Gospodarczy;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Toruń;Wynik;;0;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;3 ;;SR w Toruniu;Wynik;0;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;3 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;4;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;3 ;Włocławek;Wynik;;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR we Włocławku;Wynik;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Katowicka;Wynik;;;5;18;18;12;2;2;0;2;0;2;0;0;0;0;5 ;Bielsko-Biała;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Bielsku-Białej;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VI Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Gliwice;Wynik;;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Gliwicach;Wynik;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VII Wydział Gospodarczy;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Katowice;Wynik;;5;15;15;9;2;2;0;2;0;2;0;0;0;0;5 ;;SR w Bytomiu;Wynik;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VI Wydział Gospodarczy;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Dąbrowie Górniczej;Wynik;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;SR w Tychach;Wynik;4;5;8;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;VI Wydział Gospodarczy;4;5;8;8;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR Katowice-Wschód;Wynik;1;7;6;0;2;2;0;2;0;2;0;0;0;0;2 ;;;VI Wydział Gospodarczy;1;5;4;0;1;1;0;2;0;2;0;0;0;0;2 ;;;VII Wydział Gospodarczy;0;2;2;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Rybnik;Wynik;;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Rybniku;Wynik;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VI Wydział Gospodarczy;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Krakowska;Wynik;;;4;17;14;10;1;0;0;1;0;1;0;2;0;0;7 ;Kielce;Wynik;;0;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Kielcach;Wynik;0;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;3;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Kraków;Wynik;;4;10;9;6;0;0;0;1;0;1;0;2;0;0;5 ;;SR dla Krakowa-Śródmieścia;Wynik;4;10;9;6;0;0;0;1;0;1;0;2;0;0;5 ;;;IV Wydział Gospodarczy;2;7;6;5;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;3 ;;;V Wydział Gospodarczy;2;3;3;1;0;0;0;1;0;1;0;1;0;0;2 ;Nowy Sącz;Wynik;;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Nowym Sączu;Wynik;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;2;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Tarnów;Wynik;;0;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Tarnowie;Wynik;0;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;2;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 Apelacja Lubelska;Wynik;;;7;6;10;4;0;0;0;5;0;5;0;1;0;0;3 ;Lublin;Wynik;;6;4;8;3;0;0;0;5;0;5;0;0;0;0;2 ;;SR Lublin-Wschód zs.w Świdniku;Wynik;6;4;8;3;0;0;0;5;0;5;0;0;0;0;2 ;;;VIII Wydział Gospodarczy;6;4;8;3;0;0;0;5;0;5;0;0;0;0;2 ;Radom;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Radomiu;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Siedlce;Wynik;;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Siedlcach;Wynik;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Zamość;Wynik;;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;;SR w Zamościu;Wynik;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 Apelacja Łódzka;Wynik;;;4;17;17;14;1;0;0;1;0;1;0;1;1;0;4 ;Kalisz;Wynik;;1;0;1;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 ;;SR w Kaliszu;Wynik;1;0;1;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;0;1;0;0;0;0;1;0;1;0;0;0;0;0 ;Łódź;Wynik;;2;13;13;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;SR dla Łodzi-Śródmieścia;Wynik;2;13;13;13;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;;XII Wydział Gospodarczy;1;4;3;3;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;2 ;;;XIII Wydział Gospodarczy;1;9;10;10;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Skierniewicach;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Piotrków Tryb.;Wynik;;1;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;;SR w Piotrkowie Tryb.;Wynik;1;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;2;2;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;1 ;Sieradz;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Sieradzu;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Płock;Wynik;;0;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1 ;;SR w Płocku;Wynik;0;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;2;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;1;0;1 Apelacja Poznańska;Wynik;;;6;10;13;6;3;0;0;2;0;1;0;2;0;0;3 ;Konin;Wynik;;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;;SR w Koninie;Wynik;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;1;1;0;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;0 ;Poznań;Wynik;;6;8;11;6;2;0;0;2;0;1;0;1;0;0;3 ;;SR w Lesznie;Wynik;0;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;3;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Pile;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR Poznań-Stare Miasto;Wynik;6;5;9;4;2;0;0;2;0;1;0;1;0;0;2 ;;;X Wydział Gospodarczy;3;3;5;3;1;0;0;1;0;0;0;0;0;0;1 ;;;XII Wydział Gospodarczy;3;2;4;1;1;0;0;1;0;1;0;1;0;0;1 ;Zielona Góra;Wynik;;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Zielonej Górze;Wynik;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;1;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Rzeszowska;Wynik;;;2;9;10;5;3;0;0;0;0;0;0;2;0;0;1 ;Krosno;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Krośnie;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Rzeszów;Wynik;;2;5;6;4;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Rzeszowie;Wynik;2;5;6;4;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;2;5;6;4;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;Tarnobrzeg;Wynik;;0;4;4;1;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0 ;;SR w Tarnobrzegu;Wynik;0;4;4;1;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;4;4;1;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;0 ;Przemyśl;Wynik;;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Przemyślu;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 Apelacja Szczecińska;Wynik;;;5;19;20;16;1;0;1;1;0;1;0;1;3;0;4 ;Gorzów Wlkp.;Wynik;;1;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;SR w Gorzowie Wlkp.;Wynik;1;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;1;2;2;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Koszalin;Wynik;;1;6;6;6;0;0;0;0;0;0;0;0;3;0;1 ;;SR w Koszalinie;Wynik;1;6;6;6;0;0;0;0;0;0;0;0;3;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;6;6;6;0;0;0;0;0;0;0;0;3;0;1 ;Szczecin;Wynik;;3;12;12;8;1;0;1;1;0;1;0;1;0;0;3 ;;SR Szczecin-Centrum;Wynik;3;12;12;8;1;0;1;1;0;1;0;1;0;0;3 ;;;X Wydział Gospodarczy;1;5;6;4;0;0;0;1;0;1;0;1;0;0;0 ;;;XI Wydział Gospodarczy;2;7;6;4;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;3 Apelacja Wrocławska;Wynik;;;8;29;25;9;9;3;0;1;0;1;0;3;0;0;12 ;Jelenia Góra;Wynik;;2;3;3;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;2 ;;SR w Jeleniej Górze;Wynik;2;3;3;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;2 ;;;V Wydział Gospodarczy;2;3;3;2;0;0;0;0;0;0;0;1;0;0;2 ;Legnica;Wynik;;2;4;5;2;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;1 ;;SR w Legnicy;Wynik;2;4;5;2;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;2;4;5;2;1;0;0;0;0;0;0;2;0;0;1 ;Opole;Wynik;;0;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4 ;;SR w Opolu;Wynik;0;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;5;1;0;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;4 ;Świdnica;Wynik;;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Dzierżoniowie;Wynik;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;V Wydział Gospodarczy;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;SR w Wałbrzychu;Wynik;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;VI Wydział Gospodarczy;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;Wrocław;Wynik;;3;17;16;5;7;3;0;1;0;1;0;0;0;0;4 ;;SR dla Wrocławia-Fabrycznej;Wynik;3;17;16;5;7;3;0;1;0;1;0;0;0;0;4 ;;;IV Wydział Gospodarczy;2;7;9;2;6;1;0;0;0;0;0;0;0;0;0 ;;;V Wydział Gospodarczy;0;4;3;1;0;2;0;0;0;0;0;0;0;0;1 ;;;XV Wydział Gospodarczy;1;6;4;2;1;0;0;1;0;1;0;0;0;0;3