A A A

Porównania krajowe

Wskaźnik opanowania wpływu (ogółem) - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Szczecińska 101,13
2 Apelacja Katowicka 99,90
3 Apelacja Łódzka 99,85
4 Apelacja Białostocka 99,41
5 Apelacja Wrocławska 99,26
6 Apelacja Lubelska 98,85
7 Apelacja Poznańska 98,46
8 Apelacja Gdańska 97,33
9 Apelacja Krakowska 97,02
10 Apelacja Warszawska 96,59
11 Apelacja Rzeszowska 95,03

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Częstochowski 102,87
2 Gorzowski 102,69
3 Olsztyński 102,59
4 Bydgoski 102,27
5 Koniński 101,95
6 Gliwicki 101,83
7 Szczeciński 101,16
8 Jeleniogórski 101,00
9 Włocławski 100,73
10 Sieradzki 100,48
11 Łódzki 100,46
12 Słupski 100,39
13 Suwalski 100,35
14 Koszaliński 100,26
15 Świdnicki 100,26
16 Kaliski 100,20
17 Lubelski 100,18
18 Opolski 100,07
19 Nowosądecki 99,64
20 Katowicki 99,54
21 Zielonogórski 99,39
22 Warszawsko-Praski 99,32
23 Płocki 99,29
24 Toruński 99,14
25 Radomski 98,80
26 Legnicki 98,46
27 Tarnowski 98,45
28 Elbląski 98,34
29 Przemyski 98,23
30 Łomżyński 98,22
31 Piotrkowski 98,13
32 Siedlecki 98,11
33 Wrocławski 98,11
34 Poznański 97,75
35 Kielecki 97,21
36 Ostrołęcki 96,96
37 Białostocki 96,73
38 Krośnieński 96,50
39 Krakowski 96,09
40 Tarnobrzeski 96,08
41 Zamojski 95,94
42 Warszawski 95,82
43 Bielski 93,73
44 Gdański 93,14
45 Rzeszowski 92,36

 

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 12 miesięcy (ogółem) - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Rzeszowska 6,52
2 Apelacja Białostocka 7,26
3 Apelacja Wrocławska 8,01
4 Apelacja Krakowska 8,30
5 Apelacja Poznańska 8,43
6 Apelacja Szczecińska 8,58
7 Apelacja Katowicka 8,64
8 Apelacja Lubelska 9,13
9 Apelacja Łódzka 9,19
10 Apelacja Gdańska 9,32
11 Apelacja Warszawska 14,33

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Elbląski 3,44
2 Białostocki 3,71
3 Przemyski 4,47
4 Gorzowski 4,51
5 Tarnowski 4,66
6 Sieradzki 4,90
7 Świdnicki 5,02
8 Suwalski 5,26
9 Zamojski 5,27
10 Jeleniogórski 5,52
11 Tarnobrzeski 5,64
12 Łomżyński 5,73
13 Zielonogórski 6,57
14 Kielecki 6,59
15 Krośnieński 6,76
16 Częstochowski 6,82
17 Ostrołęcki 6,83
18 Legnicki 6,85
19 Toruński 6,86
20 Kaliski 7,10
21 Koniński 7,10
22 Koszaliński 7,39
23 Siedlecki 7,74
24 Piotrkowski 7,79
25 Nowosądecki 8,08
26 Bielski 8,09
27 Katowicki 8,53
28 Opolski 8,67
29 Rzeszowski 8,94
30 Słupski 9,13
31 Poznański 9,27
32 Włocławski 9,45
33 Gliwicki 9,72
34 Łódzki 9,97
35 Krakowski 10,29
36 Radomski 10,47
37 Lubelski 10,53
38 Wrocławski 10,79
39 Szczeciński 10,92
40 Olsztyński 11,50
41 Bydgoski 12,08
42 Gdański 12,42
43 Płocki 12,86
44 Warszawsko - Praski 14,30
45 Warszawski 14,34

 

Odsetek spraw rozpatrywanych przez sądy I instancji w których czas trwania postępowania przekracza 3 lata (w głównych kategoriach spraw) - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Białostocka 0,38
2 Apelacja Rzeszowska 0,49
3 Apelacja Wrocławska 0,87
4 Apelacja Krakowska 0,89
5 Apelacja Gdańska 0,94
6 Apelacja Poznańska 1,01
7 Apelacja Łódzka 1,08
8 Apelacja Szczecińska 1,10
9 Apelacja Katowicka 1,13
10 Apelacja Lubelska 1,19
11 Apelacja Warszawska 3,16

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)

Pozycja Okręg Wartość
1 Przemyski 0,21
2 Suwalski 0,25
3 Olsztyński 0,33
4 Tarnowski 0,34
5 Łomżyński 0,35
6 Białostocki 0,40
7 Elbląski 0,40
8 Legnicki 0,41
9 Krośnieński 0,48
10 Jeleniogórski 0,51
11 Koniński 0,51
12 Toruński 0,51
13 Kaliski 0,57
14 Sieradzki 0,61
15 Świdnicki 0,62
16 Koszaliński 0,64
17 Słupski 0,65
18 Tarnobrzeski 0,65
19 Gorzowski 0,67
20 Ostrołęcki 0,67
21 Płocki 0,69
22 Siedlecki 0,73
23 Kielecki 0,74
24 Rzeszowski 0,75
25 Włocławski 0,75
26 Nowosądecki 0,80
27 Zamojski 0,80
28 Częstochowski 0,81
29 Bydgoski 0,87
30 Opolski 1,00
31 Bielski 1,03
32 Poznański 1,03
33 Radomski 1,03
34 Krakowski 1,12
35 Gliwicki 1,19
36 Piotrkowski 1,19
37 Zielonogórski 1,20
38 Katowicki 1,23
39 Wrocławski 1,26
40 Lubelski 1,50
41 Gdański 1,52
42 Łódzki 1,54
43 Szczeciński 1,56
44 Warszawsko-Praski 2,37
45 Warszawski 3,55

Średni czas trwania postępowania sądowego (od dnia pierwszej rejestracji w sądzie I instancji do uprawomocnienia się sprawy w I instancji) w miesiącach - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Rzeszowska 4,42
2 Apelacja Białostocka 4,47
3 Apelacja Krakowska 4,98
4 Apelacja Szczecińska 5,06
5 Apelacja Wrocławska 5,06
6 Apelacja Poznańska 5,12
7 Apelacja Katowicka 5,31
8 Apelacja Lubelska 5,39
9 Apelacja Łódzka 5,43
10 Apelacja Gdańska 5,63
11 Apelacja Warszawska 6,99

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem VI Wydziału Cywilnego Sądu rejonowego Lublin-Zachód (e-Sąd)
Sprawność postępowań sądowych według głównych kategorii spraw w I instancji - średni czas trwania postępowania sądowego od dnia pierwszej rejestracji do dnia uprawomocnienia się sprawy w I instancji (w miesiącach) – wskaźnik obliczany dla spraw z wybranych repertoriów I instancji (Sądy okręgowe: C, CG-G, Ns (z wył. rej.), Nc, Co, K, U, P, GC, GNs, GNc; Sądy rejonowe: C, CG-G, Ns, Nc, K, Kp, W, U, P, Np, RC, RNs, Nsm, GC, GNs, GNc, GU, GUp, GN, GZd, U) - średnia ważona obliczona jako iloraz sumy iloczynów środków przedziałów czasowych  i liczby spraw z tych przedziałów do ogólnej liczby wszystkich badanych spraw.

 

Pozycja Okręg Wartość
1 Białostocki 3,40
2 Przemyski 3,63
3 Suwalski 3,63
4 Tarnowski 3,83
5 Gorzowski 3,97
6 Sieradzki 4,01
7 Łomżyński 4,04
8 Świdnicki 4,07
9 Tarnobrzeski 4,23
10 Zamojski 4,33
11 Krośnieński 4,35
12 Jeleniogórski 4,39
13 Legnicki 4,40
14 Kielecki 4,45
15 Koszaliński 4,57
16 Toruński 4,62
17 Koniński 4,62
18 Ostrołęcki 4,63
19 Zielonogórski 4,63
20 Częstochowski 4,72
21 Elbląski 4,85
22 Nowosądecki 5,02
23 Kaliski 5,04
24 Siedlecki 5,06
25 Piotrkowski 5,09
26 Katowicki 5,29
27 Włocławski 5,34
28 Poznański 5,36
29 Słupski 5,36
30 Opolski 5,36
31 Rzeszowski 5,37
32 Bielski 5,41
33 Gliwicki 5,53
34 Krakowski 5,57
35 Olsztyński 5,72
36 Lubelski 5,72
37 Szczeciński 5,79
38 Łódzki 5,80
39 Radomski 5,86
40 Wrocławski 5,99
41 Płocki 6,01
42 Bydgoski 6,26
43 Gdański 6,34
44 Warszawsko-Praski 6,67
45 Warszawski 7,12

 

Średni czas trwania postępowania od dnia pierwszego wpływu do ostatecznego załatwienia spraw egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych (rep. Km, w miesiącach) - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Łódzka 6,45
2 Apelacja Gdańska 8,97
3 Apelacja Poznańska 9,69
4 Apelacja Warszawska 10,00
5 Apelacja Białostocka 10,35
6 Apelacja Szczecińska 10,66
7 Apelacja Wrocławska 10,72
8 Apelacja Krakowska 11,34
9 Apelacja Lubelska 11,50
10 Apelacja Rzeszowska 12,28
11 Apelacja Katowicka 12,85

Obszar okręgu

* dane z wyłączeniem spraw o egzekucję świadczeń powtarzających się i należności sądowych

Pozycja Okręg Wartość
1 Łódzki 5,32
2 Łomżyński 6,67
3 Toruński 8,26
4 Bydgoski 8,34
5 Słupski 8,38
6 Białostocki 8,74
7 Gdański 8,93
8 Piotrkowski 9,05
9 Wrocławski 9,38
10 Sieradzki 9,50
11 Płocki 9,52
12 Poznański 9,66
13 Koniński 9,68
14 Suwalski 9,69
15 Ostrołęcki 9,70
16 Warszawski 9,82
17 Zielonogórski 9,86
18 Przemyski 10,01
19 Warszawsko-Praski 10,38
20 Gorzowski 10,46
21 Koszaliński 10,67
22 Szczeciński 10,71
23 Krakowski 10,78
24 Świdnicki 11,01
25 Lubelski 11,11
26 Zamojski 11,14
27 Katowicki 11,36
28 Włocławski 11,59
29 Elbląski 11,78
30 Legnicki 11,81
31 Radomski 12,08
32 Kielecki 12,15
33 Bielski 12,20
34 Siedlecki 12,35
35 Rzeszowski 12,41
36 Nowosądecki 12,55
37 Tarnowski 12,60
38 Kaliski 12,75
39 Jeleniogórski 12,85
40 Olsztyński 13,04
41 Opolski 13,17
42 Tarnobrzeski 13,31
43 Krośnieński 13,35
44 Gliwicki 13,78
45 Częstochowski 16,77

 

Stosowanie kary pozbawienia wolności w Systemie Dozoru Elektronicznego (SDE) - wnioski uwzględnione do wpływu wniosków - I półrocze 2016 roku

Obszar apelacji

Pozycja Obszar Wartość
1 Apelacja Wrocławska 41,33
2 Apelacja Rzeszowska 31,25
3 Apelacja Poznańska 29,71
4 Apelacja Szczecińska 27,43
5 Apelacja Katowicka 26,71
6 Apelacja Łódzka 26,07
7 Apelacja Białostocka 25,51
8 Apelacja Lubelska 22,27
9 Apelacja Krakowska 22,00
10 Apelacja Warszawska 21,07
11 Apelacja Gdańska 14,30

Obszar okręgu

Pozycja Okręg Wartość
1 Koniński 54,55
2 Rzeszowski 49,06
3 Jeleniogórski 46,35
4 Wrocławski 44,17
5 Opolski 41,57
6 Świdnicki 38,05
7 Koszaliński 36,66
8 Tarnobrzeski 34,78
9 Białostocki 34,34
10 Sieradzki 33,81
11 Kaliski 32,93
12 Suwalski 31,09
13 Łomżyński 30,77
14 Gliwicki 30,54
15 Radomski 29,96
16 Poznański 28,92
17 Zielonogórski 28,62
18 Bielski 28,52
19 Krakowski 26,62
20 Warszawsko-Praski 26,60
21 Płocki 25,42
22 Piotrkowski 24,59
23 Katowicki 24,38
24 Szczeciński 23,58
25 Nowosądecki 22,92
26 Łódzki 22,79
27 Lubelski 21,78
28 Legnicki 21,65
29 Słupski 21,15
30 Olsztyński 20,63
31 Częstochowski 20,53
32 Włocławski 19,70
33 Elbląski 19,68
34 Gorzowski 19,07
35 Tarnowski 18,98
36 Zamojski 18,75
37 Kielecki 17,90
38 Krośnieński 17,17
39 Siedlecki 16,34
40 Toruński 15,70
41 Ostrołęcki 13,68
42 Bydgoski 13,36
43 Przemyski 12,50
44 Warszawski 11,57
45 Gdański 7,39
Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej