ࡱ> ON g2ɀ\pOrowiecka Karolina (DSF) Ba==pb-8X@"1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1 Arial CE1 Arial CE1Arial1Arial1Arial1BCalibri1 BCalibri1>BCalibri1?BCalibri1BCalibri1 BCalibri1 BCalibri1,>BCalibri1>BCalibri1>BCalibri1BCalibri1 BCalibri1BCalibri1BCalibri1 BCalibri1h>BCambria1BCalibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_-0.0 0.000"Tak";"Tak";"Nie"7"Prawda";"Prawda";"FaBsz"G!"WBczone";"WBczone";"WyBczone"],[$ -2]\ #,##0.00_);[Red]\([$ -2]\ #,##0.00\)                                    + ) ` ff P P     a8    , *   8 <@ < <  <@ @ <@ <@ <@ @ " <@ <@ <@ <@ @ <@ < 8@ @ 8@ 8@ 8@ @ 8@@ 8@ 8 @ 8@ 8@ @ 8@ @ <@   1<@ @ 1<@ x@ @ x@ x@ @ 8@ ||jĻ9}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef[$ -}A} 00_)ef [$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L[$ -}A} 00_)L [$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A} 00_)23[$ -}A}! 00_)23 [$ -}A}" 00_)[$ -}A}# 00_)[$ -}A}$ 00_)[$ -}A}% 00_)[$ -}A}& 00_)[$ -}A}' 00_) [$ -}}( ??v00_)̙[$ -##0."-"? B_-; }}) ???00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}* a00_)[$ -}A}- }00_)[$ -}}. 00_)[$ -???##0.???"-"? ???B_-; ???}A}/ 00_)[$ -}A}0 00_)?[$ -}A}1 00_)23[$ -}-}2 00_)}A}3 e00_)[$ -}}4 }00_)[$ -##0."-"? B_-; }U}6 00_)[$ -##0.}-}7 00_)}-}8 00_)}-}9 00_)}x}:00_)[$## "- B_}A}= 00_)[$}(}fL00_)}(}gL00_)}(}hef00_)20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]'-Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%.Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???/ NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O0 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?1 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%232 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%3 NeutralneE Neutralne e%&Normalny4 Obliczenia Obliczenia }% 5* Procentowy 6SumaKSuma %OO'7Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %'8Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %9TytuB1TytuB I}% :Uwagad Uwaga ;&Walutowy<. Walutowy [0] =ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight168 ``i̜̙3f3333f3ffff333ff333f33f33BBB\`%;OgBem00 ;&8=OgBem,Wykonywanie wBadzy rodzicielskiej powierzonoDziecko powierzono!Inne przypadki powierzenia opiekimatceojcurazem matce i ojcuoddzielnie matce i ojcurodzinie zastpczejplacwce wychowaw-czejw liczbach bezwzgldnychwskazniki strukturyLata,*/ zrdBo danych: GBwny Urzd Statystyczny SEPARACJE ORZECZONE MAA{ECSTW POSIADAJCYCH WSPLNIE MAAOLETNIE a) DZIECI NA UTRZYMANIU WEDAUG ORZECZENIA SDU O WYKONYWANIU WAADZY RODZICIELSKIEJ ORAZ LICZBY MAAOLETNICH DZIECI */@ Bx(opracowanie: /-/ Joanna Kasprzak st. specjalista Naczelnik WydziaBu /-/ Justyna Kowalczyk #Statystycznej Informacji Zarzdczej/-/ Justyna KowalczykNaczelnik WydziaBux4 Y57fccB g2ɀ ?[p+y dMbP?_*+%/&L&"Arial,Pogrubiona kursywa"&12WydziaB Statystycznej Informacji Zarzdczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwo[ci&~?'~?(~?)~?MbKONICA C360 pok. 208px PCL 40 4,,A4xSPLXxAMUR_2PCLXL @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ TTTTTTTTT@@@@ AA U f h hhh ]] ^ Vg U U ^ ^ d d \Vg\\i\ee\Wg\\\\ee\ X XXXXXXXX<FL@O@P@P<@O@@O@O@O@Q?<GP@O@PP@PM@Od@O,@O@O@O@< GT@O@P@P`@O@O<@O@O@O&@< GX@R@R@RX@RМ@R4@R@R@R"@< G\@OF@PP@PQ@Oē@O(@O@O?O@< G`@O2@Pd@PM@O@O"@O@O@O< Gd@OĞ@P@@PD@O@O"@O@O@O@<Gh@OD@P0@PB@O@O*@O@O@O@<Gl@O@PP@P@@O@O@S@O?O@<Gp@O@P@@PA@O|@O"@OO@S? @<Gt@O`@P@P>@Ov@O$@OO?O @<Gx@O @P@P4@Opt@O@O@O?O@ @<H|@O@P}@P0@Oq@O@O@OO @ Y ZZZZZZZ[~ FL@%BY@DDdBFjO@LLd%Bd?DDdB2Lr+A@Bd?Bg}?B>^ ?Jg}? ~ GP@%BY@DDd%B|Jq^QN@DDd%BZv?DDd%BaUB@DDd%B^i`?DDd%BZ ?DDd%B"y¦?DDd%B"y¦?DDd~ GT@BY@LLdB~QoP@B?BZDa;@@%Bfy?D D dBtT?B?B?~ GX@BY@LLdBbۄNzP@BLsD3?%B?@D D dBW?B-Fƾ?Bm`?Bf?~ G\@BY@LLdBJyM@BB0@B-B@B p5?B p5?Bbr?Bbr?~ G`@BY@BlvlvN@B^35@BԟRJA@Bwqwq?BjM?BjM? B~ Gd@BY@B|hJ@B'[@BdE@B7z@?BЦ Ǖ?B3?BW`|@?~ Gh@BY@B~qL@B5N@BRKC@B?Bg*,?B੿?B੿?~ Gl@BY@LLdBBdO@B"@BA@B@5 ?Bf?BD ?Bf?~ Gp@%BY@DDd%B7O@DDd%BE@DDd%B@@DDd%B???DDd%BDDd%Bڍ%T?DDd%Bڍ%T?DDd @~ Gt@%BY@DDd%B_tcO@DDd%B` .@DDd%B"gXpi@@DDd%B*ۻ?DDd%BDDd%B/r?DDd%BDDd @Drl( `l(@@@@@@@@@JJJJ(7V--##` @! @" @# @$ W@% w@& X@' @( @) @* @+ @, @- @. @/ @0 @1 @2 @3 @4 @5 @6 @7 @8 @9 @: @; @< @> @~ Gx@% BY@DDd% BooO@ DDd% Bpp@ DDd% Bu@@ DDd% BTS? DDd% BTS? DDd% BWW? DDd% BWW?!DDd @!H|@NY@%!B9AN@!DDd%!Bn{DN@!DDd%!BNƾGB@!DDd%!Bn{DN?!DDd%!BRfu?!DDd%!B!DDd%!B DDd! @ "_ "________#CDDCEEEE $`$aIII$K $L$K%IIIII%K %K%K&IIIII&K &M&K'CDDCEEEE(CDDCEEEE)CDDCEEEE*CDDCEEEE+CDDCEEEE,CDDCEEEE-CDDCEEEE.CDDCEEEE/CDDCEEEE0CDDCEEEE1CDDCEEEE2CDDCEEEE3CDDCEEEE4CDDCEEEE5CDDCEEEE6CDDCEEEE7CDDCEEEE8CDDCEEEE9CDDCEEEE:CDDCEEEE;@@@@<bbbbbbbb>cccccccc@5D`?(B66>@<Kcdb ""$$<<>>7ggD Oh+'0HPh AdministratorOrowiecka Karolina (DSF)Microsoft Excel@@qN0@D5՜.+,0HP X`hp x OgemOgem!Obszar_wydruku ArkuszeZakresy nazwane !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=?@ABCDEGHIJKLMRoot Entry FWorkbookszSummaryInformation(>DocumentSummaryInformation8F