ࡱ> KJ g2ɀ\pOrowiecka Karolina (DSF) Ba==hL,8X@"1QArial1QArial1QArial1QArial1QArial1QArial1QArial1QArial1Calibri1 Calibri1>Calibri1?Calibri1Calibri1 Arial14Calibri1 Calibri1,8Calibri18Calibri18Calibri1<Calibri14Calibri1Arial1Calibri1Calibri1 Calibri1h8Cambria1Calibri1Arial1Calibri7#,##0\ "zB";\-#,##0\ "zB"A#,##0\ "zB";[Red]\-#,##0\ "zB"C#,##0.00\ "zB";\-#,##0.00\ "zB"M$#,##0.00\ "zB";[Red]\-#,##0.00\ "zB"w*9_-* #,##0\ "zB"_-;\-* #,##0\ "zB"_-;_-* "-"\ "zB"_-;_-@_-w)9_-* #,##0\ _z_B_-;\-* #,##0\ _z_B_-;_-* "-"\ _z_B_-;_-@_-,A_-* #,##0.00\ "zB"_-;\-* #,##0.00\ "zB"_-;_-* "-"??\ "zB"_-;_-@_-+A_-* #,##0.00\ _z_B_-;\-* #,##0.00\ _z_B_-;_-* "-"??\ _z_B_-;_-@_- ##,###,###[$-415]d\ mmmm\ yyyy                                    + )  ` ff P P      a>    , *  8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8@ @ 8 @ 8 @ 8@ 0@ @ 0@ 8@   <@ 8@@ 8 @ 8@ 8 x@@ + x@ + x @ + 8@ @ 8@ @ x@+ x+ x + 8@ @ x@ + x + x + x / ||`'>}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef,##0}A} _z_Bef ,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL,##0}A} _z_BL ,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A} _z_B23,##0}A}! _z_B23 ,##0}A}" _z_B,##0}A}# _z_B,##0}A}$ _z_B,##0}A}% _z_B,##0}A}& _z_B,##0}A}' _z_B ,##0}}( ??v_z_B̙,##0z_B_"-"? B_-; }}) ???_z_B,##0???z_B_???"-"? ???B_-; ???}A}* a_z_B,##0}(}- _z_B}A}. }_z_B,##0}}/ _z_B,##0???z_B_???"-"? ???B_-; ???}A}0 _z_B,##0}A}1 _z_B?,##0}A}2 _z_B23,##0}-}3 _z_B}A}4 e_z_B,##0}}5 }_z_B,##0z_B_"-"? B_-; }(}6 _z_B}U}8 _z_B,##0z_B_}-}9 _z_B}-}: _z_B}-}; _z_B}x}<_z_B,#z_ "- B_}A}? _z_B,#}(}L _z_B}-}M _z_B}(}_ef _z_B20% - akcent 1O20% - akcent 1 ef %20% - akcent 2O"20% - akcent 2 ef %20% - akcent 3O&20% - akcent 3 ef %20% - akcent 4O*20% - akcent 4 ef %20% - akcent 5O.20% - akcent 5 ef %20% - akcent 6O220% - akcent 6 ef %40% - akcent 1O40% - akcent 1 L %40% - akcent 2O#40% - akcent 2 L渷 %40% - akcent 3O'40% - akcent 3 L %40% - akcent 4O+40% - akcent 4 L %40% - akcent 5O/40% - akcent 5 L %40% - akcent 6O340% - akcent 6 Lմ %60% - akcent 1O 60% - akcent 1 23 %60% - akcent 2O$60% - akcent 2 23ږ %60% - akcent 3O(60% - akcent 3 23כ %60% - akcent 4O,60% - akcent 4 23 % 60% - akcent 5O060% - akcent 5 23 %!60% - akcent 6O460% - akcent 6 23 % "Akcent 1CAkcent 1 O % #Akcent 2C!Akcent 2 PM % $Akcent 3C%Akcent 3 Y % %Akcent 4C)Akcent 4 d % &Akcent 5C-Akcent 5 K % 'Akcent 6C1Akcent 6 F %!(Dane wej[cioweDane wej[ciowe ̙ ??v% !)Dane wyj[cioweDane wyj[ciowe ???%????????? ??? *Dobre=Dobre a%+* Dziesitny,2Dziesitny [0]-6 HiperBcze '.Komrka poBczonaWKomrka poBczona }%/Komrka zaznaczonaKomrka zaznaczona %????????? ???0 NagBwek 1I NagBwek 1 I}%O1 NagBwek 2I NagBwek 2 I}%?2 NagBwek 3I NagBwek 3 I}%233 NagBwek 4; NagBwek 4 I}%4 NeutralneE Neutralne e%&Normalny5 Obliczenia Obliczenia }% 6 L Odwiedzone hiperBcze 7* Procentowy 8SumaKSuma %OO'9Tekst obja[nieniaI5Tekst obja[nienia %':Tekst ostrze|eniaI Tekst ostrze|enia %;TytuB1TytuB I}% <Uwagad Uwaga =&Walutowy>. Walutowy [0] ?ZBe9ZBe %XTableStyleMedium2PivotStyleLight16`8w sprawach rodzinnych00 ;"lWyszczeglnienieWynik postpowania mediacyjnegougoda brak ugody inny sposbOgBemProwadzonego przez instytucje (Prowadzonego przez osoby godne zaufania|Postpowania w sprawach rodzinnych w sdach powszechnych zakoDczone w wyniku postpowania mediacyjnego w latach 2006 - 2012Ustalono wysoko[ alimentwUstalono kontakty z dzieckiem-w tym o powrt dziecka o wykonywanie kontaktw *Ustalono miejsce zamieszkania maBoletniegoQSposb wykonywania wBadzy rodzicielskiej (art. 97 2, art. 106 , art. 107 kro)?Sprawy w trybie Konwencji haskiej z 1980 r. dot. uprowadzenia Opracowanie:/-/ Joanna Kasprzak Naczelnik WydziaBu Statystycznej st. specjalista Informacji Zarzdczej /-/ Justyna Kowalczyk}Postpowania w sprawach rodzinnych w sdach powszechnych zakoDczone w wyniku postpowania mediacyjnego w latach 2006 - 2016 aktualizacja:/-/ Karolina Orowiecka specjalistaInne"2 Q34q6ncc B g2ɀ PY{b/lp dMbP?_*+%; =&L&"Arial,Kursywa"&11WydziaB Statystycznej Informacji Zarzdczej Departament Strategii i Funduszy Europejskich Ministerstwa Sprawiedliwo[ci &R14.02.2017 r.&~?'~?(Nt?)M&d2?MrKONICA MINOLTA C220_207 MINOLT 4XXA4SPLXAMUR_2PCLXLO 4 ++++4 L -e4 4 L -dInTray1InTray2InTray3InTray4InTrayLCTInTrayManuald}WM_101PILNEPILNEArialHddXXP_ArialCourier NewTimes New RomanSymbolWingdings ArialCourierTimes New RomanSymbolWingdings#ivKKarolina.Orowiecka4 splwow64.exe Lpfa(" XXXi4F? `?&`U} $ B} m B} B} B} B} $ BP@@;@h@@@@h@@ @ @ h@ @ @@h@@@@h@@@@h@@@@h@w@@@+@ _____ [[ [ [[ [[ @ @ @~ XX@YYYZ WWC_@CT@CN@ VVDB@D9@D7@ WWAV@AM@AB@~ X\@YYYZ VVC`c@CW@CS@ V V DE@D9@D;@ W W A@\@AQ@AH@~ X`@ YYYZ V V Ck@C@b@C@P@ V V DR@DI@D9@ WWAb@AW@AD@~ Xd@YYYZ VVC@u@Cn@C `@ VVD``@DT@DI@ WWA j@Ad@AS@~ Xh@YYYZ VVCp{@Cw@C e@ VVDe@Dk@DT@ WWAp@Ac@A@V@~ \l@]]]^ VVCp}@C|@C k@ VVDe@Dn@DQ@ WWAr@Ak@A@b@~ Sp@TTTU QRKx@KX@Kl@ O PDW@Dd@DF@ O PA`y@As@Aa@ OPFA@AA@A.@Ddl 48 444 444 444 444 444 444 444 @!X@";@#;@$h@%w@&@'@(+@)@*X@+;@,;@-h@.w@/@0@1+@2@3X@4;@5;@6h@7w@8@9@:+@;@<X@=;@>;@?h@ Q P F8@AE@A:@ !Q!R !G ~ !A@ !D "I "H "G ~ "A@ "D #J #E #G #G #G ~ $St@$TTTU %Q%R%KH@K@Kk@ &O &P&DX@Dg@DF@ 'O 'P'Au@Aq@A`@ (O(P(A=@A<@A&@ )Q)P)AG@AJ@A:@ *Q*R*A?A? *D +I +H +D ~ +D? +D ,J ,E~ ,G? ,D ,G ~ -Sx@-TTTU .Q.R.K@K@Kk@ /O /P/DX@D[@DD@ 0O 0P0Aw@APr@A@]@ 1O1P1AA@AB@A0@ 2Q2P2AD@AG@A0@ 3Q3R 3D ~ 3A@ 3D 4I 4H 4D 4D 4D 5J 5E 5D ~ 5D@ 5D ~ 6S|@6TTTU 7Q7R7K@K @Kq@ 8O 8P8Dh@Di@DQ@ 9O 9P9A@Apu@A@Z@ :O:P:AO@A@@A(@ ;Q;P;AJ@AL@A9@ <Q<R<D?D? <D =I =H~ =D? =D =D >J >E >D ~ >D? >D ~ ?S@?TTTUDl l4BFF 44444<FF 44444BFF 44444<FF@w@A@B@C+@D@EX@F;@G;@H;@JLKLLLMMN;@O;@ @Q@R@N@N4@N@ AO APAD@Dȁ@D i@ BO BPBA@A @A@m@ COCPCA\@AY@A<@ DQDPDA]@A]@AA@ EQERED@DD? FI FHFD@DD? GJ GEGD?DD HOHPHA a@APu@A d@ JL KL LL LL MLML MLML NL NLNM OL"4444448840&>@<dLdJA 9?<<66778899::;;33--..//001122!!   **$$%%&&''(())HHEE??@@AABBCCDD7ggD Oh+'0HPx Ministerstwo Sprawiedliwoci RPOrowiecka Karolina (DSF)Microsoft Excel@6|i@rYN@Wf՜.+,08 PX  Ministerstwo Sprawiedliwoci RP w sprawach rodzinnych''w sprawach rodzinnych'!Tytuy_wydruku ArkuszeZakresy nazwane !"#$%&'()*+,-./0123456789;<=>?@ACDEFGHIRoot Entry FWorkbookrSummaryInformation(:DocumentSummaryInformation8B