A A A

Informacje ogólne

Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości jest internetową witryną, za pomocą której każdy może zapoznać się z danymi dotyczącymi tego, w jaki sposób funkcjonuje polski system wymiaru sprawiedliwości.
Punktem wyjścia do prac nad Informatorem była konstatacja, że w odróżnieniu od innych władz – legislatywy i egzekutywy – poziom wiedzy obywateli na temat działalności sądownictwa jest niewielki. Najczęściej Polacy czerpią swoje opinie na temat wymiaru sprawiedliwości bądź z własnego doświadczenia styczności z jego instytucjami, takimi jak sądy, bądź z opartych na wybiórczej analizie doniesień medialnych. W przypadku obydwu tych doświadczeń nie zawsze oddają one realny stan wymiaru sprawiedliwości.

Ministerstwo Sprawiedliwości tworząc nową strategię dla systemu wymiaru sprawiedliwości (Strategia modernizacji przestrzeni sprawiedliwości w Polsce na lata 2014 – 2020 http://ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/strategia/), za jego misję uznało zapewnienie prawa obywateli do sprawiedliwości w sposób sprawny, kompetentny i efektywny, za wizję zaś - wymiar sprawiedliwości cieszący się zaufaniem społecznym. Realizacja tych założeń wymaga otwarcia się wymiaru sprawiedliwości na kontrolę i ocenę społeczną, nie ograniczoną jedynie do wąskiego środowiska uczestników pracy wymiaru sprawiedliwości.

Stąd utworzenie Informatora Statystycznego Wymiaru Sprawiedliwości miało na celu urzeczywistnienie możliwości poddania się przez wymiar sprawiedliwości kontroli społecznej. Liczymy na to, że ułatwienie i zinstytucjonalizowanie w poniższej postaci dostępu do danych przyczyni się do tego, że organizacje pozarządowe, akademicy i eksperci, media czy wreszcie obywatele, będą mogli bez przeszkód analizować efektywność i skuteczność wymiaru sprawiedliwości. Wartością dodaną będzie także zwrotne przekazywanie opinii i wniosków z analiz. Zachęcamy Państwa do korzystania z informacji zawartych w poszczególnych działach naszej strony. Znajdą w nich Państwo bazy statystyczne, informacje o dobrych praktykach, porównania krajowe i międzynarodowe, a także opisy stosowanych pojęć i definicji. Informujemy jednocześnie, że dołożymy wszelkich starań, żeby baza zawartych w ISWS informacji była stale uaktualniana i poszerzana.

W szczególności polecamy Państwa uwadze dział poświęcony porównaniom krajowym oraz międzynarodowym. Dzięki nim mogą Państwo w prosty sposób sprawdzić, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w wybranym obszarze terytorialnym, oraz porównać go z innymi pod względem wybranych statystyk.

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Ta strona wykorzystuje ciasteczka (cookie) Więcej